دست های آلوده

اشتیاق کدام گناه است

در فرسودگی چشم های من

که تو را می کشاند

تا سر این شاخه

به چیدن سیبی

از درخت همسایه!!!

/ 6 نظر / 12 بازدید
نيلوفر

ای بابا!‌ديگه قرار نبود سيب همسايه را هم کش برن که! اگر از ديوار آمده بود بيرون می شه حق ماره. اما اگه تو خونه همسايه است بگو بی خيال شن. سيب خودش کلی گناهه!‌ديگه دزدی قاطيش نکن!!!!

م.ز

گاهی ماهها می گذرد و شعرهايی به اين زيبايی نمی شنوم.

پروانه وحیدمنش

مرا قسمتی هست از سيبی که درخت های باغ همسايه زينت يافته اند با سرخی شان ؟

نعيمه دوست دار

من می ام تا ببينم تو بالاخره سيب می چينی يانه!

نويد

فقط يک گاز.....معطلش نکن !