در خواب پنجره

باد سُر می خورد

در خواب من

خیال تو

......

از شب نگاهت

به بوسه ای آشنا

می گذرم

و دل دوره گردم

هرزه عشق می شود

/ 7 نظر / 7 بازدید
نيلوفر

هی.............

هادی

هشنتابش۷قبثقذر.........

هدا

هاااای..........

نسترن

هوي..................................

نسترن

نه بريم سولاريوم ......

زهره

بريم خريد؟