نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و نویسنده، امروز در تماسی کوتاه با خانواده از حضور خود در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

رهانا: نعیمه دوستدار در این تماس وضعیت سلامتی خود را خوب توصیف کرده است و بعد از آن به سرعت این تماس تلفنی از طرف بازجویان به پایان رسیده است.

این روزها آنقدر از در و دیوار نکبت می بارد که خواندن خبر تماس کوتاه یک دوست با خانواده خوشحالت می کند؛ حتی اگر این تماس از زندان اوین باشد... چه روزگار مسخره ای است

/ 0 نظر / 6 بازدید