مشق شب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

          همه ی سرمشق هایم را خط می زنم

          رد می شوم

          از زنگ دیکته

          مشق شب

          نقطه سر خط

          با تو می آیم

          واژه به واژه

          حرف به حرف

          تا ته این خط

          از جریمه شدن نمی ترسم

          اینجا تمام چاه ها سر به راه تواند

          و هیچ سنگی صبورتر از ما نیست

 

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
افشين

خیلی خوب بود دخترم... اینجا تمام چاه ها سر به راه تواند و هیچ سنگی صبورتر از ما نیست کسی براین نگاشته، تعبیری نمی یابد... جز تو با گریستن های آرامت...

بهاره

...شکنجه پنهان سکوتت را آشکاره کن !!!

amene

سلام..اينجا همان جاست قامت ببنديم...الله اکبر....يا حق

نیلوفر

خط آخرش را خيلی دوست دارم... و شعر سيب را! راستی می خوای با اون دوستت صحبت کنم؟ !!!!