همه بت هایم را می شکنم
همه نخ هایم را پاره می کنم
همه اسماعیل هایم را سر می برم
از وسوسه همه سیب ها می گذرم
اگر تو باز صدایم کنی

/ 3 نظر / 3 بازدید
نیلوفر

همیشه صدایی می آید... تنها باید شنید...

رضا قاری زاده

سلام تو وبلاگ یکی از دوستانم نوشته بود :« وقتی تو می خندی بهشت با همه ی سیبهایش هبوط می کند » این توئه بد جوری رو مخم پاتیناژ میره اینجا ( تو متن شما ) به معراج میبره اونجا تو خط هبوطه ... ای توئه پارادوکسیکال لعنتی اگر گیرم بیفتی بهت نشون میدم من کیم و تو کی ؟![عصبانی] خرسند شدیم از آشنائیتان ... پاینده باشید[گل]