....

به طواف کعبه رفتم، به درون رهم ندادند
که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
فریبا

حاج خانوم اینقدر از رحمت خدا ناامید نباش. این خودش یکی از بزرگترین گناهانیی که هر کسی می تونه مرتکب شه.