تصميم کبری

شب ناخوش است

بغض هزار پاییز در راه

کلوخ آرزوها زیر باران

دارا انار ندارد

و کبری تصمیمی برای گرفتن

جای دندان تو بر سیب است

لکه اش بر دامن من.

         ***

کوکب خانم زن پاکیزه ای نیست!

/ 6 نظر / 3 بازدید
نيلوفر

اول شدم! هورا!‌ در ضمن من عاشق حس های نوستالژيکم...

بنفشه

هر روز تولد را می‌جویم در میان لحظه‌های مرگ! مردن تنها آغازیست!

ققنوس

همیشه از شعرهای تو لذت برده ام. عاشقانه ۶ هم آمد و بازگشت ققنوس.

مارال

فکر ميکنی ما برای تغيير چقدر اراده داريم ؟ اينکه خيل چيزها را عوض کنيم تمام نعبيرهای کتاب بچگی مان را عوض کرديم و حالا رد سوگ از دست دادنش ضجه می زنيم ديگر فداکاری هم معنی ندارد ...

amene

سلام.. چه مانده از کهنه ها برجای.... ياحق

مارال

منتظر نوشتنت هستم منی که در انتظار زاده شده ام ...