احرام

شبی خاموش آوردم، چراغش را تو روشن کن

تو ای زیبای نورانی مدارا با شب من کن

به میقات تو می آید دل رسوای تاریکم

سیاهش را در آوردم، سفیدش را تو بر تن کن

                                         مسجد شجره- ١٨/ ٢/٨٧

 

 

سعی    

از شوق تو خویش را رها باید کرد

دل را به غم تو مبتلا باید کرد

رد می شوم از هر آنچه اسماعیل است

با مروه عشق تو صفا باید کرد

                                    صفا-مروه ١٩/٢/٨٧

 

حرم امن الهی

حرم روشن تو امن و نجیب است هنوز

دل ما لیک در این خانه غریب است هنوز

گرچه شیطان به حرم راه ندارد اما

در دلم وسوسه چیدن سیب است هنوز

                                       مسجدالحرام-١٩/٢/٨٧

لینک
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی