يا ودود 

دلم می خواد يه دوست خوب پيدا کنم از اون دوستا که لازم بشه هر کاری برات می کنن،يه دوست واقعی که وقتی دلم می گيره به دادم برسه.راستشو بخوای پيداش کردم فقط نمی دونم چطور باهاش صميمی بشم يعنی اصلا گم نشده بود ......هيچ وقت گم نميشه من گم شدم بدجوری هم گم شدم انقدر گم که نمی تونم راهو پيدا کنم...... مثل بچه هايی که تو خيابون دست مامانشونو ول می کنن........                                می دونم دوستم داره می دونم خيلی مهربونه.....می دونم اگر از هم دور شديم تقصير خودمه......گفتم که گم شدم...... 

تو اگر با دوست خوب من دوستی ازش بخواه که منو پيدا کنه... .

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی