دگر این قصه‌ها مردن ندارد

دلم قصد شکر خوردن ندارد

نگیر آقا! به خود این دلبری‌ها

دل تو ارزش بردن ندارد!

 

لینک
یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی