برو دل از زمین؛ طیاره‌اش با من

اذان مغرب سیاره‌اش با من

اگر عشق آمد و نان خیانت شد

بخور این روزه را! کفاره‌اش با من

لینک
شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی