دل در تب و تاب یوسفت می لرزد

بر چاه هبوط تو حسد می ورزد

ننگ است زلیخای دلم، می دانم

دریاب به مومن شدنش می ارزد

لینک
چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی

       

تا میل تو کردم عاشقی مشکل شد

مجنون چو به شهر ما رسید عاقل شد

دل خواست به شوق تو تپش تند کند

اِستاد و شناسنامه ام باطل شد

لینک
سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی